Sunday, October 3, 2010

SBLS Blends: Let it Fall on the Love for Reverie“When God takes away something from you, expect something better and bolder in return”

“I miss you Karl” Isang malamig na bulong ni Kevin sa hagin habang tinitignan ang mga ala ala nila ni Karl sa knayang camera

“Magiingat ka sa langit Lance” ang lumabas sa mga labi ni Andrei habang napapanaginipan nya si Lance na nakayakap sa kanya

“As long as I can still see and feel the rain, you will still be here in my heart Jed” sabi ni Robi habang hawak nya ang iniwang pendant ni Jed sakanya bago sya kunin ng maykapal

3 different people, 3 different lives, 3 different stories, but with only 1 reason for their miseries.

No comments:

Post a Comment